Papers

 

MONOGRAPHS

M5: Ναλμπάντης, Δ. (2020). Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικής έρευνας και ανάλυση αγοράς εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στην οδική ασφάλεια (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΑΠ. Επιβλέπων: Γ. Μπεληγιάννης. Σύνολο σελίδων 265. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/49117
M4: Ναλμπάντης, Δ. (2017). Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης συστημάτων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών (ΔΑΣ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χρήση προσομοίωσης (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΠΑΜΑΚ. Επιβλέπων: Α. Γεωργίου. Σύνολο σελίδων 159. http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21111
M3: Ναλμπάντης, Δ. (2012). Η «αθανασία της ψυχής» ως παγανιστική αντίληψη και η στάση της αρχαίας Εκκλησίας (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΑΠ. Επιβλέπων: Σ. Δεσπότης. Σύνολο σελίδων 153. https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21288
M2: Ναλμπάντης, Δ. (2009). Συμβολή στη βελτίωση του συστήματος της οδικής ασφάλειας με τη χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (Διδακτορική Διατριβή). Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Επιβλέπων: Α. Νανιόπουλος. Σύνολο σελίδων 496. https://doi.org/10.12681/eadd/26021
M1: Ναλμπάντης, Δ., Γιολδάσης, Κ., & Ματαφιά, Α. (2000). Η εξέλιξη των συστημάτων Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Διπλωματική Εργασία). Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Επιβλέπων: Α. Νανιόπουλος. Σύνολο σελίδων 270, εκ των οποίων 4 χάρτες Α3.

BOOKS

Β2: Demir-Mishchenko, D., Zorlu, F., Tsalis, P., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2010). ACTUS Guidebook: Accessibility of university campus for People with Disabilities. Mersin University Press. ISBN: 978-975-6900-29-1.
Β1: Μπεκιάρης, Ε., Πάνου, Μ., Τσιούτρας, Α., Ναλμπάντης, Δ., Peters, B., Γκέμου, Μ., Βαρδάκη, Σ., Τσιορμπατζής, Ι., Βεζυρογιάννη, Σ., & Μιχαηλίδης, Κ. (2007). Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων στην εκμάθηση οδήγησης. Copy City. ISBN: 978-960-930008-7.

Entries in Encyclopedias

΅Ε1: Nalmpantis, D. (2021). School campus traffic circulation. In R. Vickerman (Ed.), International Encyclopedia of Transportation (Vol. 2, pp. 568–575). Elsevier. ISBN: 978-0-08-102671-7. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102671-7.10183-6

Articles in Journals

J25: Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., Nalmpantis, D., Amatya, V. P., Dura, H. B., & Sah, C. (2022). Simple and low cost environmentally friendly CASWAT-G surface ropeway transportation system for mountainous countries. Amrit Research Journal, 3(1), 94–100. Tribhuvan University. ISSN: 2738-9553. https://doi.org/10.3126/arj.v3i01.50504
J24: Chrysanidis, T., & Nalmpantis, D. (2022). Evaluation of alternative mobility scenarios in the post-COVID-19 period with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1123(1), 012056. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012056
J23: Kinis, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2022). Evaluation of the functionality, safety, and environmental impact of the new pop-up bicycle lane on Konstantinos Karamanlis Avenue in Thessaloniki, Greece. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1123(1), 012054. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012054
J22: Gouni, V., Kehagia, F., & Nalmpantis, D. (2022). The future of public transport in the era of sharing economy: the view of transport operators. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1123(1), 012052. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1123/1/012052
J21: Genitsaris, E., Nalmpantis, D., Amprasi, V., & Naniopoulos, A. (2021). The COVID-19 pandemic: the challenge of managing it as a crisis and harnessing it as a chance for sustainable mobility and transport. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012062. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012062
J20: Alevras, D., Zinas, D., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2021). Micromobility in Thessaloniki, Greece, and Madrid, Spain: a comparative study. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012061. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012061
J19: Kouta, M., & Nalmpantis, D. (2021). Siting of Safe and Secure Truck Parking Areas in Greece and definition of their security level with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012060. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012060
J18: Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A., & Anagnostopoulou, A. (2021). Hierarchizing the importance of the attributes of an online shared freight transportation service platform with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012059. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012059
J17: Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A., & Anagnostopoulou, A. (2021). Optimization of an online shared freight transportation service platform with the use of Conjoint Analysis. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012058. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012058
J16: Nalmpantis, D., Vatavali, F., & Kehagia, F. (2021). A review of the good practices of active mobility measures implemented by European cities due to the COVID-19 pandemic. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 899(1), 012057. IOP Publishing Ltd. ISSN: 1755-1307. https://doi.org/10.1088/1755-1315/899/1/012057
J15: Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2021). Data and perspectives on e-scooters use in Mediterranean cities. Ekistics and the New Habitat, 81(1), 28–36. Oceanic Group – World Society for Ekistics. ISSN: 0013-2942. https://doi.org/10.53910/26531313-E2021811503
J14: Petroutsatou, K., Ladopoulos, I., & Nalmpantis, D. (2021, early access). Hierarchizing the criteria of construction equipment procurement decision using the AHP method. IEEE Transactions on Engineering Management. IEEE. ISSN: 0018-9391. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3080117
J13: Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., Nalmpantis, D., Dura, H. B., & Amatya, V. P. (2021). Gravity balance up-down walking supported by circulating rope in mountain is easier than walking in plain. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 12(5), 931–937. Springer. ISSN: 0975-6809. https://doi.org/10.1007/s13198-021-01158-z
J12: Nalmpantis, D. (2020). Estimating ship-generated waste and cargo residues: applied in Thessaloniki, Greece; proposed for China. International Journal of Terraspace Science and Technology, 12(2), 30–34. Global Scientech. ISSN: 1943-3514. http://www.ijtst.com/mag_issue.asp
J11: Papadima, G., Genitsaris, E., Karagiotas, I., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020). Investigation of acceptance of driverless buses in the city of Trikala and optimization of the service using Conjoint Analysis. Utilities Policy, 62, 100994. Elsevier. ISSN: 0957-1787. https://doi.org/10.1016/j.jup.2019.100994
J10: Nalmpantis, D., Roukouni, A., Genitsaris, E., Stamelou, A., & Naniopoulos, A. (2019). Evaluation of innovative ideas for Public Transport proposed by citizens using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). European Transport Research Review, 11(1), 22. Springer. ISSN: 1867-0717. https://doi.org/10.1186/s12544-019-0356-6
J9: Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., & Nalmpantis, D. (2019). Gravity and muscle force operated surface ropeway: an efficient, cheap, and eco-friendly transport mode for mountainous countries. The European Physical Journal Plus, 134(2), 55. Springer. ISSN: 2190-5444. https://doi.org/10.1140/epjp/i2019-12438-0
J8: Tsafarakis, S., Gkorezis, P., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Andronikidis, A., & Altsitsiadis, E. (2019). Investigating the preferences of individuals on public transport innovations using the Maximum Difference Scaling method. European Transport Research Review, 11(1), 3. Springer. ISSN: 1867-0717. https://doi.org/10.1186/s12544-018-0340-6
J7: Angelidou, M., Balla, C., & Manousaridou, A., Marmeloudis, S., & Nalmpantis, D. (2018). Spatial planning for urban resilience. Assessing current prospects though a multilevel approach and a use case in northern Greece. Regional Science Inquiry, 10(3), 33–45. Hellenic Association of Regional Scientists. ISSN: 1791-5961. http://www.rsijournal.eu/ARTICLES/December_2018/2.pdf
J6: Bhandari, S. B., & Nalmpantis, D. (2018). Application of various multiple criteria analysis methods for the evaluation of rural road projects. The Open Transportation Journal, 12, 57–76. Bentham. ISSN: 2667-1212. https://doi.org/10.2174/1874447801812010057
J5: Nalmpantis, D., Lampou, S.-C., & Naniopoulos, A. (2017). The concept of woonerf zone applied in university campuses: the case of the campus of the Aristotle University of Thessaloniki. Transportation Research Procedia, 24, 450–458. Elsevier. ISSN: 2352-1465. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.071
J4: Naniopoulos, A., Tsalis, P., & Nalmpantis, D. (2016). An effort to develop accessible tourism in Greece and Turkey: the MEDRA project approach. Journal of Tourism Futures, 2(1), 56–70. Emerald. ISSN: 2055-5911. https://doi.org/10.1108/JTF-03-2015-0009
J3: Palantzas, G., Naniopoulos, A., Nalmpantis, D., & Theodossiou, P. (2005). The “chain” management of ship-generated waste and cargo residues in the port of Thessaloniki. Journal of Marine Environmental Engineering, 8(2), 161–169. Old City Publishing. ISSN: 1061-026X. http://www.oldcitypublishing.com/journals/jmee-home/jmee-issue-contents/jmee-volume-8-number-2-2005/jmee-8-2-p-161-169/
J2: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2002). Ο αστικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Επιστημονική Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης «Θεσσαλονίκη», 6, 207–244. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. ISBN: 960-87344-1-X.
J1: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2000). Συστήματα μεταφοράς και μεγάλα συγκοινωνιακά έργα που προτάθηκαν για την πόλη της Θεσσαλονίκης στον 20ό αιώνα και δεν υλοποιήθηκαν. Θεσσαλονικέων Πόλις, 3, 37–58. Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος. ISSN: 1108-5452. https://www.culturalsociety.gr/thessalonikeon-polis/periodiki-ekdosi/teychos-03/

CHAPTERS IN BOOKS

BC30: Mokka, M., Palantzas, G., Politis, I., & Nalmpantis, D. (2023). Transportation systems of Asia: investigating the preferences for their implementation in Greece with the use of the Maximum Difference (MaxDiff) Scaling method. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 40, pp. 482–494). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_40
BC29: Anyfanti, A., Frantzeskakis, I., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2023). Anthropocentric design of sidewalks with the use of Conjoint Analysis. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 64, pp. 751–761). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_64
BC28: Totokotsi, A., Topouzli, V., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2023). Evaluation of temporary mobility measures due to the COVID-19 pandemic in the city of Thessaloniki, Greece. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 63, pp. 741–750). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_63
BC27: Boulmou, I., Tsakelidou, K., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2023). Walkability evaluation: the case studies of Veroia and Igoumenitsa, Greece. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 62, pp. 729–740). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_62
BC26: Ouranos, I., Chatzizisis, V., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2023). Optimization of a prospective carpooling service in the Regional Unit of Thessaloniki with the use of Conjoint Analysis and market simulation. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 93, pp. 1149–1160). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_93
BC25: Zekos, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2023). The main problems of the road freight transport sector in Greece. In E. Nathanail, N. Gavanas, & G. Adamos (Eds.), Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Vol. 31, Chap. 104, pp. 1291–1304). Springer. ISSN: 2523-3440. ISBN: 978-3-031-23720-1. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_104
BC24: Akac, A., Anagnostopoulou, A., & Nalmpantis, D. (2021). Digitalization in freight transport services: Balkan area. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 101, pp. 1056–1065). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_101
BC23:

Gkoulias, K., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2021). Development of an on-spot bio-waste screening methodology with vehicle selection using Multi-criteria Decision Analysis (MCDA): implementation in the Municipality of Chalkis, Greece. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 76, pp. 780–789). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_76

BC22:

Polyzou, M., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2021). Evaluating urban mobility sustainability through a set of indicators: the case of the city of Lamia, Greece. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 72, pp. 739–750). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_72

BC21:

Amprasi, V., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021). Engaging residents of Thessaloniki on sustainable mobility through a citizens’ panel: considerations and implications from a methodological and practical perspective. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 65, pp. 664–673). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_65

BC20:

Papanaoum, D., Palantzas, G., Chrysanidis, T., & Nalmpantis, D. (2021). The impact of megatrends on the transition from car-ownership to carsharing: a Delphi method approach. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 51, pp. 515–524). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_51

BC19:

Beli, E., & Nalmpantis, D. (2021). Estimation of the willingness to pay for road safety improvements and its correlation with specific demographic, psychological, and behavioral factors. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 48, pp. 485–494). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_48

BC18:

Sarantakou, A.-A., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021). Investigating the Athens – Thessaloniki door-to-door intercity transport connection by all means from the students’ point of view. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 46, pp. 462–471). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_46

BC17:

Braziotis, C., Tsali, I.-E., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021). Examination of the Level of Service of the 2K bus line in Thessaloniki, Greece, and proposed improvements. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 44, pp. 445–454). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_44

BC16:

Boutla, A., Sfyri, C., Palantzas, G., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021). Carsharing in Greece: current situation and expansion opportunities. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 39, pp. 398–407). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_39

BC15:

Genitsaris, E., Amprasi, V., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021). Mapping and analyzing the transport innovation framework of the Region of Central Macedonia, Greece. In E. Nathanail, G. Adamos, & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1278, Chap. 36, pp. 368–378). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-61074-6. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61075-3_36

BC14:

Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., Nalmpantis, D., Dura, H. B., & Amatya, V. (2020). Environment-friendly CASWAT‐G surface ropeway transportation system: a prospective application in enhancing the mountain prosperity. In E. Zervas (Ed.), Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (Vol. 1, Chap. 43, pp. 299–304). Hellenic Open University. ISSN: 2732-7078. ISBN: 978-960-611-009-2. https://latpee.eap.gr/images/ICED/Proceedings_2020/FINAL.pdf

BC13:

Sklavounou, E., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020). Environmental effects from the operation of Herakleion airport “Nikos Kazantzakis”. Necessity or not of its relocation. In E. Zervas (Ed.), Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (Vol. 1, Chap. 42, pp. 295–298). Hellenic Open University. ISSN: 2732-7078. ISBN: 978-960-611-009-2. https://latpee.eap.gr/images/ICED/Proceedings_2020/FINAL.pdf

BC12:

Ammanatidou, P., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020). Selection between signalized traffic light junction and roundabout with the use of Multi-Criteria Decision Analysis (MDCA). In E. Zervas (Ed.), Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (Vol. 1, Chap. 41, pp. 287–294). Hellenic Open University. ISSN: 2732-7078. ISBN: 978-960-611-009-2. https://latpee.eap.gr/images/ICED/Proceedings_2020/FINAL.pdf

BC11:

Ioannidi, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020). Environmental design of coastal cities. Coastal engineering, natural infrastructure and hybrid approaches for the waterfront. In E. Zervas (Ed.), Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (Vol. 1, Chap. 17, pp. 123–130). Hellenic Open University. ISSN: 2732-7078. ISBN: 978-960-611-009-2. https://latpee.eap.gr/images/ICED/Proceedings_2020/FINAL.pdf

BC10:

Genitsaris, E., Stamelou, A., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2019). A criteria-based evaluation framework for assessing public transport related concepts resulted from collective intelligence approaches. In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 64, pp. 526–537). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_64

BC9:

Stamelou, A., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2019). Investigating potential synergies among social entrepreneurship and public transport through experts’ consultation in Greece. In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 60, pp. 496–503). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_60

BC8:

Tsoukanelis, A., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2019). Conjoint Analysis for the optimization of a potential Flexible Transport Service (FTS) in the region of Zagori, Greece. In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 58, pp. 370–377). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_58

BC7:

Margariti, C., Zervas, E., & Nalmpantis, D. (2019). Traffic and environmental rehabilitation of the Agioi Anargyroi Square of the Municipality of Agioi Anargyroi – Kamatero. In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 45, pp. 370–377). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_45

BC6:

Vasileiadis, I., & Nalmpantis, D. (2019). Development of a methodology, using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), to choose between full pedestrianization and traffic calming area (woonerf zone type). In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 38, pp. 315–322). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_38

BC5:

Gkavra, R., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., & Naniopoulos, A. (2019). The walkability of Thessaloniki: citizens’ perceptions. In E. Nathanail & I. Karakikes (Eds.), Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 879, Chap. 23, pp. 191–198). Springer. ISSN: 2194-5357. ISBN: 978-3-030-02304-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02305-8_23

BC4:

Genitsaris, E., Roukouni, A., Stamelou, A., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2017). Co-creating innovative concepts to address crucial trends and challenges that public transport faces in Thessaloniki. In P. Ketikidis & A. Solomon (Eds.), University-Industry Links: Coproducing Knowledge, Innovation & Growth (Chap. 16, pp. 159-166). ICEIRD. ISSN: 2411-5320. ISBN: 978-960-9416-11-5. http://iceird.eu/2017/conference-proceedings/

BC3:

Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2008). Η εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη μέσα από τους χάρτες. Στο Π. Σαββαΐδης (Επιμ.), Θεσσαλονίκης ανάδειξις: Χαρτών αναμνήσεις (Κεφ. 14, σσ. 227–240). ΕΚΕΠΠ – ΕΚΕΧΧΑΚ – Εθνική Χαρτοθήκη. ISBN: 978-960-7999-22-1.

BC2:

Nalmpantis, D., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Panou, M., Gregersen, N. P., Falkmer, T., Baten, G., & Dols, J. F. (2005). “TRAINER” project: Pilot applications for the evaluation of new driver training technologies. In G. Underwood (Ed.), Traffic and Transport Psychology: Theory and Application (Chap. 12, pp. 141–156). Elsevier. ISBN: 0-08-044379-6. https://www.elsevier.com/books/traffic-and-transport-psychology/underwood/978-0-08-044379-9

BC1:

Παλάντζας, Γ., Νανιόπουλος, Α., Ναλμπάντης, Δ., & Κουτίτας, Χ. (2004). Διεθνείς τάσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων. Στο Σ. Δαφνής (Επιμ.), Πρακτικά του 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου «Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα» (Κεφ. 58, σσ. 509–515). Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. ISBN: 960-87107-6-6.

 

ARTICLES IN INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

IC66: Chrysanidis, T., & Nalmpantis, D. (2022, October 22-23, final paper accepted for publication). Evaluation of alternative mobility scenarios in the post-COVID-19 period with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) (p. 10), Athens, Greece. [J24]
IC65: Kinis, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2022, October 22-23, final paper accepted for publication). Evaluation of the functionality, safety, and environmental impact of the new pop-up bicycle lane on Konstantinos Karamanlis Avenue in Thessaloniki, Greece. 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) (p. 10), Athens, Greece. [J23]
IC64: Gouni, V., Kehagia, F., & Nalmpantis, D. (2022, October 22-23, final paper accepted for publication). The future of public transport in the era of sharing economy: the view of transport operators. 3rd International Conference on Environmental Design (ICED2022) (p. 10), Athens, Greece. [J22]
IC63: Mokka, M., Palantzas, G., Politis, I., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). Transportation systems of Asia: investigating the preferences for their implementation in Greece with the use of the Maximum Difference (MaxDiff) Scaling method. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 482–494), Skiathos, Greece. [BC30]
IC62: Anyfanti, A., Frantzeskakis, I., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). Anthropocentric design of sidewalks with the use of Conjoint Analysis. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 751–761), Skiathos, Greece. [BC29]
IC61: Totokotsi, A., Topouzli, V., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). Evaluation of temporary mobility measures due to the COVID-19 pandemic in the city of Thessaloniki, Greece. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 741–750), Skiathos, Greece. [BC28]
IC60: Boulmou, I, Tsakelidou, K., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). Walkability evaluation: the case studies of Veroia and Igoumenitsa, Greece. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 729–740), Skiathos, Greece. [BC27]
IC59: Ouranos, I., Chatzizisis, V., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). Optimization of a prospective carpooling service in the Regional Unit of Thessaloniki with the use of Conjoint Analysis and market simulation. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 1149–1160), Skiathos, Greece. [BC26]
IC58: Zekos, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2022, August 31 – September 2). The main problems of the road freight transport sector in Greece. In Proceedings of the 6th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2022) (pp. 1291–1304), Skiathos, Greece. [BC25]
IC57: Genitsaris, E., Nalmpantis, D., Amprasi, V., & Naniopoulos, A. (2021, October 23–24). The COVID-19 pandemic: the challenge of managing it as a crisis and harnessing it as a chance for sustainable mobility and transport. In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012062), Athens, Greece. [J21]
IC56: Alevras, D., Zinas, D., Palantzas, G., Genitsaris, E., & Nalmpantis, D. (2021, October 23–24). Micromobility in Thessaloniki, Greece, and Madrid, Spain: a comparative study. In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012061), Athens, Greece. [J20]
IC55: Kouta, M., & Nalmpantis, D. (2021, October 23–24). Siting of Safe and Secure Truck Parking Areas in Greece and definition of their security level with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012060), Athens, Greece. [J19]
IC54: Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A., & Anagnostopoulou, A. (2021, October 23–24). Hierarchizing the importance of the attributes of an online shared freight transportation service platform with the use of Multi-Actor Multi-Criteria Analysis (MAMCA). In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012059), Athens, Greece. [J18]
IC53: Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Akac, A., & Anagnostopoulou, A. (2021, October 23–24). Optimization of an online shared freight transportation service platform with the use of Conjoint Analysis. In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012058), Athens, Greece. [J17]
IC52: Nalmpantis, D., Vatavali, F., & Kehagia, F. (2021, October 23–24). A review of the good practices of active mobility measures implemented by European cities due to the COVID-19 pandemic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Design (ICED2021) (012057), Athens, Greece. [J16]
IC51: Sakellariou, E., Themou, M., Aggelakakis, A., Karagkouni, K., Michail, A., Papoutsis, K., & Nalmpantis, D. (2021, September 2–3). Approaching the prospects of freight transport in Greece from the point of view of the challenges of the European Union’s policies and the market. In Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2021) (p. 19, in Greek), Rhodes, Greece.
IC50: Amprasi, V., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021, September 2–3). Actively engaging citizens in improving sustainable mobility through participatory planning workshops in Thessaloniki. In Proceedings of the 10th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2021) (p. 21, in Greek), Rhodes, Greece.
IC49: Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., Nalmpantis, D., Dura, H. B., & Amatya, V. (2020, October 24–25). Environment-friendly CASWAT‐G surface ropeway transportation system: a prospective application in enhancing the mountain prosperity. In Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (pp. 299–304), Athens, Greece. [BC14]
IC48: Sklavounou, E., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020, October 24–25). Environmental effects from the operation of Herakleion airport “Nikos Kazantzakis”. Necessity or not of its relocation. In Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (pp. 295–298), Athens, Greece. [BC13]
IC47: Ammanatidou, P., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020, October 24–25). Selection between signalized traffic light junction and roundabout with the use of Multi-Criteria Decision Analysis (MDCA). In Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (pp. 287–294), Athens, Greece. [BC12]
IC46: Ioannidi, D., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020, October 24–25). Environmental design of coastal cities. Coastal engineering, natural infrastructure and hybrid approaches for the waterfront. In Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Design (ICED2020) (pp. 123–130), Athens, Greece. [BC11]
IC45: Akac, A., Anagnostopoulou, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Digitalization in freight transport services: Balkan area. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 1056–1065), Skiathos, Greece. [BC24]
IC44: Gkoulias, K., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Development of an on-spot bio-waste screening methodology with vehicle selection using Multi-criteria Decision Analysis (MCDA): implementation in the Municipality of Chalkis, Greece. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 780–789), Skiathos, Greece. [BC23]
IC43: Polyzou, M., Palantzas, G., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Evaluating urban mobility sustainability through a set of indicators: the case of the city of Lamia, Greece. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 739–750), Skiathos, Greece. [BC22]
IC42: Amprasi, V., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Engaging residents of Thessaloniki on sustainable mobility through a citizens’ panel: considerations and implications from a methodological and practical perspective. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 664–673), Skiathos, Greece. [BC21]
IC41: Papanaoum, D., Palantzas, G., Chrysanidis, T., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). The impact of megatrends on the transition from car-ownership to carsharing: a Delphi method approach. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 515–524), Skiathos, Greece. [BC20]
IC40: Beli, E., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Estimation of the willingness to pay for road safety improvements and its correlation with specific demographic, psychological, and behavioral factors. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 485–494), Skiathos, Greece. [BC19]
IC39: Sarantakou, A.-A., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Investigating the Athens – Thessaloniki door-to-door intercity transport connection by all means from the students’ point of view. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 462–471), Skiathos, Greece. [BC18]
IC38: Braziotis, C., Tsali, I.-E., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Examination of the Level of Service of the 2K bus line in Thessaloniki, Greece, and proposed improvements. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 445–454), Skiathos, Greece. [BC17]
IC37: Boutla, A., Sfyri, C., Palantzas, G., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Carsharing in Greece: current situation and expansion opportunities. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 398–407), Skiathos, Greece. [BC16]
IC36: Genitsaris, E., Amprasi, V., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, June 17–19). Mapping and analyzing the transport innovation framework of the Region of Central Macedonia, Greece. In Proceedings of the 5th Virtual Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2020) (pp. 368–378), Skiathos, Greece. [BC15]
IC35: Giannaka, D., Malliaris, S., Genitsaris, E., Karagiotas, I., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, April 27–30). Investigating user preferences in night bus lines operation using Conjoint Analysis in the city of Thessaloniki, Greece. In Proceedings of the 8th Transport Research Arena 2020 Conference (TRA2020) (p. 10), Helsinki, Finland (Conference cancelled, paper accepted for publication).
IC34: Papadima, G., Genitsaris, E., Karagiotas, I., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2020, April 27–30). Investigation of acceptance of driverless buses in the city of Trikala and optimization of the service using Conjoint Analysis. In Proceedings of the 8th Transport Research Arena 2020 Conference (TRA2020) (p. 10), Helsinki, Finland (Conference cancelled, paper accepted for publication). {J11}
IC33: Beli, E., & Nalmpantis, D. (2020, April 27–30). Peer pressure on road safety: the case of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. In Proceedings of the 8th Transport Research Arena 2020 Conference (TRA2020) (p. 10), Helsinki, Finland (Conference cancelled, paper accepted for publication).
IC32: Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Amatya, V. P., Nalmpantis, D., Dura, H. B., & Poudyal, K. N. (2019, December 1–3). Efficient and environment friendly CASWAT-G surface ropeway useful for mountainous countries. In Proceedings of the International Conference on Energy, Environment & Material Sciences (ICE2M2019) (p. 4), Gorakhpur, India.
IC31: Athanasopoulou, S., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2019, October 24–25). Uber vs taxis: investigating public opinion in Greece. Proceedings of the 9th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2019) (p. 16, in Greek), Athens, Greece.
IC30: Genitsaris, E., Stamelou, A., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2018, May 24–25). A criteria-based evaluation framework for assessing public transport related concepts resulted from collective intelligence approaches. In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 283–290), Skiathos, Greece. [BC10]
IC29: Stamelou, A., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2018, May 24–25). Investigating potential synergies among social entrepreneurship and public transport through experts’ consultation in Greece. In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 251–258), Skiathos, Greece. [BC9]
IC28: Tsoukanelis, A., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2018, May 24–25). Conjoint Analysis for the optimization of a potential Flexible Transport Service (FTS) in the region of Zagori, Greece. In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 234–241), Skiathos, Greece. [BC8]
IC27: Margariti, C., Nalmpantis, D., & Zervas, E. (2018, May 24–25). Traffic and environmental rehabilitation of the Agioi Anargyroi Square of the Municipality of Agioi Anargyroi – Kamatero. In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 121–128), Skiathos, Greece. [BC7]
IC26: Vasileiadis, I., & Nalmpantis, D. (2018, May 24–25). Development of a methodology, using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), to choose between full pedestrianization and traffic calming area (woonerf). In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 67–74), Skiathos, Greece. [BC6]
IC25: Gkavra, R., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., & Naniopoulos, A. (2018, May 24–25). The walkability of Thessaloniki: citizens’ perceptions. In Proceedings of the 4th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2018) (pp. 2–9), Skiathos, Greece. [BC5]
IC24: Tsafarakis, S., Gkorezis, P., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., Andronikidis, A., & Altsitsiadis, E. (2018, April 16–19). Investigating the preferences of individuals on Public Transport innovations using the Maximum Difference Scaling method. In Proceedings of the 7th Transport Research Arena 2018 Conference (TRA2018) (p. 10), Vienna, Austria. {J8}
IC23: Nalmpantis, D., Roukouni, A., Genitsaris, E., Stamelou, A., & Naniopoulos, A. (2018, April 16–19). Evaluation of innovative ideas for Public Transport proposed by citizens using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). In Proceedings of the 7th Transport Research Arena 2018 Conference (TRA2018) (p. 10), Vienna, Austria. {J10}
IC22: Gini, S., Ambrosino, G., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., Masson, B., & Naniopoulos, A. (2018, April 16–19). Developing the CIPTEC toolbox for the promotion of Public Transport innovation. In Proceedings of the 7th Transport Research Arena 2018 Conference (TRA2018) (p. 10), Vienna, Austria. https://doi.org/10.5281/zenodo.1491507
IC21: Papadima, G., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., & Naniopoulos, A. (2017, September 27–29). Investigation of the acceptance of automated driverless buses in the city of Trikala and use of Conjoint Analysis for their optimization. In Proceedings of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2017) (p. 18, in Greek), Thessaloniki, Greece. {IC34}
IC20: Zoi, M., Kountouri, E., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., & Naniopoulos, A. (2017, September 27–29). The Phenomenon of Ticket Evasion in the Public Urban Transport of Athens and Thessaloniki. In Proceedings of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2017) (p. 12, in Greek), Thessaloniki, Greece.
IC19: Giannaka, D., Malliaris, S., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., & Naniopoulos, A. (2017, September 27–29). Investigation of users’ preferences in relation to the operation of night bus lines in Thessaloniki with the use of Conjoint Analysis. In Proceedings of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2017) (p. 17, in Greek), Thessaloniki, Greece. {IC35}
IC18: Genitsaris, E., Stamelou, A., Nalmpantis, D., Trochidis, I., & Naniopoulos, A. (2017, September 27–29). Crowdsourcing innovative ideas by Public Transport users and non-users of the city of Thessaloniki. In Proceedings of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2017) (p. 17), Thessaloniki, Greece.
IC17: Genitsaris, E., Stamelou, A., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2017, September 27–29). Applying the participatory planning process to improve the Public Urban Transport service in Thessaloniki. In Proceedings of the 8th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2017) (p. 20, in Greek), Thessaloniki, Greece.
IC16: Genitsaris, E., Roukouni, A., Stamelou, A., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2017, August 31 – September 1). Co-creating innovative concepts to address crucial trends and challenges that public transport faces in Thessaloniki. In Proceedings of the 10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD2017) (pp. 159–166), Thessaloniki, Greece. [BC4]
IC15: Nalmpantis, D., Lampou, S.-C., & Naniopoulos, A. (2016, May 26–27). The concept of woonerf zone applied in university campuses: the case of the campus of the Aristotle University of Thessaloniki. In Proceedings of the 3rd Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM2016) (pp. 517–525), Volos, Greece. [J5]
IC14: Naniopoulos, A., Tsalis, P., & Nalmpantis, D. (2012, September 17–21). An approach for the evaluation of the accessibility of the physical infrastructure and the educational process in universities. The case of the Aristotle University of Thessaloniki. In Proceedings of the 13th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons (TRANSED2012) (p. 10), New Delhi, India.
IC13: Polatoglou, H. M., & Nalmpantis, D. (2011, October 7–8). Towards a standardization of the interaction processes between volunteer organizations and public legal entities. In Proceedings of the 8th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration” (pp. 225–233), Thessaloniki, Greece.
IC12: Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2010, September 27–28). Can people with cognitive functional impairments use public transport? The case of Greece. In Proceedings of the 5th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2010) (pp. 1107–1121), Volos, Greece.
IC11: Nalmpantis, D. (2010, September 27–28). The contribution of new driving training technologies in the environmental protection and road safety. In Proceedings of the 5th International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2010) (pp. 575–589, in Greek), Volos, Greece.
IC10: Ambrosino, G., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2005, November 9–10). The contributions of Flexible Transport Services to economic development and social inclusion. In Proceedings of the 20th Annual Polis Conference (p. 4), Paris, France.
IC9: Naniopoulos, A., Nalmpantis, D., & Tapeinopoulos, D. (2005, March 16–18). Flexible transport systems responding to demand in Europe: The SUNRISE approach and expected results in the case of Greece. In Proceedings of the 5th International Conference DPPGIS2005 (p. 9), Pardubice, Czechia.
IC8: Nalmpantis, D., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Panou, M., Gregersen, N. P., Falkmer, T., Baten, G., & Pardo, J. (2004, September 5–9). “TRAINER” project: Pilot applications for the evaluation of new driver training technologies. In Proceedings of the 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology (p. 14), Nottingham, United Kingdom. [BC2]
IC7: Palantzas, G., Naniopoulos, A., Nalmpantis, D., & Theodossiou, P. (2004, June 28 – July 1). The “chain” management of ship-generated waste and cargo residues in the port of Thessaloniki. In Proceedings of the 7th International Environmental Conference Protection and Restoration of the Environment VII “Waste Minimization and Global Issues” (p. 8), Mykonos, Greece. {J3}
IC6: Naniopoulos, A., Paloukis, E., & Nalmpantis, D. (2004, May 17–18). Urban transport telematic applications in metropolitan areas: the case of Thessaloniki. In Proceedings of the International Conference “Traffic Signals: Recent Developments. Transport Telematics” (p. 12, in Greek), Patras, Greece.
IC5: Naniopoulos, A., Bekiaris, E., & Nalmpantis, D. (2004, May 17–18). Driver information provision by many modes: TRAVEL-GUIDE research project design guidelines. In Proceedings of the International Conference “Traffic Signals: Recent Developments. Transport Telematics” (p. 12, in Greek), Patras, Greece.
IC4: Nalmpantis, D., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Panou, M., & Palantzas, G. (2004, February 26–27). Pilot application of training candidate drivers with new technologies in Greece. In Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2004) (pp. 391–398, in Greek), Athens, Greece.
IC3: Naniopoulos, A., Palantzas, G., Nalmpantis, D., Koutitas, C., & Makris, D. (2004, February 26–27). Sustainable environmental management of Greek ports. The case of the port of Thessaloniki. In Proceedings of the 2nd International Congress on Transportation Research in Greece (ICTR2004) (pp. 297–306, in Greek), Athens, Greece.
IC2: Naniopoulos, A., Palantzas, G., Nalmpantis, D., & Theodosiou, P. (2004, January 11–13). Towards an integrated environmental management of Hellenic ports. In Proceedings of the 20th International Port Conference “Towards Enhancing Port Performance, Quality and Security” (p. 14), Alexandria, Egypt.
IC1: Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2003, May 19–20). Fixed route transportation systems in the city of Thessaloniki. A historical review (1889 – 1968). In Proceedings of the International Conference “Contemporary Tram & L.R.T. Systems” (p. 16, in Greek), Patras, Greece.

ARTICLES IN NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

΅ΝC8:

Λάζου, Ο., Ναλμπάντης, Δ., & Νανιόπουλος, Α. (2018, Οκτώβριος 11–12). Φοιτητές και οδική ασφάλεια: η περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας (σ. 8), Λάρισα

ΝC7:

Κατσαρός, Κ., & Ναλμπάντης, Δ. (2018, Οκτώβριος 11–12). Συσχέτιση της οδικής ασφάλειας με δείκτες κοινωνικού και αστικού κεφαλαίου. Στα Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας (σ. 8), Λάρισα.

ΝC6:

Καμπούρη, Α., Νταντάνου, Μ., Νανιόπουλος, Α. & Ναλμπάντης, Δ. (2018, Ιούνιος 22–23). Αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης. Στα Πρακτικά του 16ου Τακτικού Επιστημονικού Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-GR2018) (σ. 21), Αθήνα.

ΝC5:

Ναλμπάντης, Δ. (2009, Νοέμβριος 5–6). Αξιολόγηση εκπαιδευτών οδήγησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας (σσ. 242–252), Αθήνα.

ΝC4:

Ναλμπάντης, Δ., & Νανιόπουλος, Α. (2005, Οκτώβριος 10–11). Αποδοχή νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών στην Ελλάδα. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας (σ. 11), Πάτρα.

ΝC3:

Παλάντζας, Γ., Νανιόπουλος, Α., Ναλμπάντης, Δ., & Κουτίτας, Χ. (2005, Μάιος 7–9). Διεθνείς τάσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση λιμένων. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου (σσ. 509–515), Νέα Ορεστιάδα, Ελλάδα. [BC1]

ΝC2:

Βαφάκη, Ε., Παλάντζας, Γ., & Ναλμπάντης, Δ. (2004, Νοέμβριος 27–28). Η διαχείριση του επαγγελματικού θορύβου στους λιμένες. Η περίπτωση του λιμένα Θεσσαλονίκης. Στα Πρακτικά του 2ου Εθνικού Συνεδρίου Ακουστικής (σσ. 413–420), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

ΝC1:

Ναλμπάντης, Δ., Πουλόπουλος, Α., Νανιόπουλος, Α., Κουτίτας, Χ. Βουλγαρόπουλος, Α., & Μακρής, Δ. (2003, Νοέμβριος 24–27). Η παραγωγή αποβλήτων από τα πλοία. Υπολογιστικά στοιχεία και πραγματικότητα (η περίπτωση της Θεσσαλονίκης). Στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λιμενικών Έργων (σσ. 579–588), Αθήνα, Ελλάδα. {J12}

ABSTRACTS & ANNOUNCEMENTS AT INTERNATIONAL CONFERENCES

IA7:

Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Amprasi, V., Naniopoulos, A., Akac, A., & Anagnostopoulou, A. (2021, October 14–15, Rescheduled from 2020, March 12–13, Abstract accepted for presentation). SCOPE project: towards a more efficient freight transport system in Southeastern Europe [Conference presentation abstract]. 2nd International Conference on Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making (VIP4RIDE2021), Alexandroupolis, Greece.

IA6: Genitsaris, E., Amprasi, V., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021, October 14–15, Rescheduled from 2020, March 12–13, Abstract accepted for presentation). How to enhance the capacity of a regional ecosystem towards the development of intermodal transport innovation? [Conference presentation abstract]. 2nd International Conference on Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making (VIP4RIDE2021), Alexandroupolis, Greece.
IA5:

Amprasi, V., Genitsaris, E., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2021, October 14–15, Rescheduled from 2020, March 12–13, Abstract accepted for presentation). Enabling public engagement for fostering intermodality [Conference presentation abstract]. 2nd International Conference on Intermodal Transports on Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision Making (VIP4RIDE2021), Alexandroupolis, Greece.

IA4:

Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Karki, N. R., Nalmpantis, D., Dura H. B., & Amatya, V. (2019, October 21–23). CASWAT-G surface ropeway and it’s possible application to the mountainous countries [Conference extended abstract]. In Proceedings of Extended Abstracts of the International Youth Conference on Science, Technology and Innovation (IYCSTI 2019) (Vol. 1, pp. 493–496). Nepal Academy of Science and Technology.

IA3:

Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Nalmpantis, D., Dura H. B., & Amatya, V. (2019, September 24–27). CASWAT-G feeder transportation system: a simple, cheap, and eco-friendly surface ropeway for the mountainous countries [Conference presentation poster]. 8th Asian Conference on Colloid & Interface Science (ACCIS2019), Kathmandu, Nepal.

IA2:

Baral, L. B., Nakarmi, J. J., Poudyal, K. N., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2017, October 27–28). Gravity and muscle force operated surface rope-way for mountain alternative transportation sustainability [Conference presentation abstract]. 2nd International Conference on Mountains in the Changing World (MoChWo2017), Katmandu, Nepal.

IA1:

Angelidou, M., Balla, C., Manousaridou, A., Marmeloudis, S., & Nalmpantis, D. (2017, September 28–29). Urban and environmental planning and design for resilience. Assessment of the resilience potential of the Western Coastal Front of Thessaloniki, Greece [Conference presentation]. 2nd “SmartBlueCity” Euro-Mediterranean Conference (p. 13), Heraklion, Greece. {J7}

ABSTRACTS & ANNOUNCEMENTS AT NATIONAL CONFERENCES

΅NA1:

Αποστολίδου, Σ., Γκορτσίλα, Ε., Εφραιμίδης, Κ., Κάππας, Θ., Κούρκουλος, Χ., Κωτούλα, Λ., Λατσάρας, Γ., Μαΐδου, Α., Μανουσαρίδης, Ν., Μαντζαρίδης, Ι., Μασμανίδης, Α., Μορτζικιάν, Σ., Ναλμπάντης, Δ., Πολάτογλου, Χ., Προύφλιας, Ά., Σαμουήλ, Χ., & Φουντουλίδου, Σ. (2012, Απρίλιος 27–29) [Περίληψη παρουσίασης συνεδρίου]. Εθελοντική προνοσοκομειακή φροντίδα: η περίπτωση της Ομάδας Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Θεσσαλονίκη.

GUEST LECTURES

΅IL16: Nalmpantis, D. (2018, November 9–15). Artificial Intelligence and Deep Learning applications in road safety (Guest Lecture invited by ISRBT2018). Lecture at the 3rd International Seminar of Roads, Bridges, and Tunnels (ISRBT2018), Thessaloniki, Greece.
IL15: Nalmpantis, D., & Genitsaris, E. (2017, September 27–29). Applying marketing research methods to investigate users’ preferences regarding Public Transport innovations and revealing hidden groups (Guest Lecture invited by UITP). Presentation at the 15th CIVITAS Conference Forum 2017, Session A3: Enabling innovation for public transport in cities, Torres Vedras, Portugal. http://civitas.eu/sites/default/files/3._investigating_user_preferences_in_public_transport_innovation_-_ciptec.pdf
IL14: Ναλμπάντης, Δ. (2017, Μάιος 10). Ταχύτητα, ανθρώπινος παράγοντας και οδική ασφάλεια (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή της Εκδήλωσης). Εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια, Σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα» Θεσσαλονίκης και Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL13: Ναλμπάντης, Δ. (2017, Μάρτιος 18). Οδική ασφάλεια και ανθρώπινος παράγοντας (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας). Ημερίδα: Οδηγική συμπεριφορά και Ασφάλεια, Ποδηλατικός Όμιλος «ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ», Δήμος Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL12: Νανιοπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2016, Σεπτέμβριος 23–24). Ο φοιτητής ΑμεΑ και οι ανάγκες του: μια συστηματική προσέγγιση (Προσκεκλημένη Ομιλία από το την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου). Συνέδριο: Προσβασιμότητα στη Μάθηση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες / Αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πατρών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, Ελλάδα.
IL11: Ναλμπάντης, Δ. (2016, Ιανουάριος 23). Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας από την εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 στον κλάδο των οδικών μεταφορών (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης). Ημερίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ): Εφαρμογή του Κανονισμού 561/2006 για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL10: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2015, Μάρτιος 12). Οδηγοί με αναπηρία: Έρευνα και πρακτική στην εκπαίδευση και αξιολόγησή τους (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Ημερίδα: Τακτική, περιοδική και διαρκής επιμόρφωση υπαλλήλων εξεταστών υποψηφίων οδηγών, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL9: Genitsaris, E., Tapali, T., Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2014, June 5–6). Smart and green regional development in South East Europe, challenges for the freight transport sector (Guest Lecture invited by the ENDURANCE project and the Regional Studies Association). Workshop on Sustainable Mobility for Cities and Regions, ENDURANCE project and Regional Studies Association, Thessaloniki, Greece.
IL8: Tapali, T., Nalmpantis, D., Bizakis, A., & Naniopoulos, A. (2014, June 5–6). Green transport corridors in South East Europe. The role of ICT in rail transport systems (Guest Lecture invited by the ENDURANCE project and the Regional Studies Association). Workshop on Sustainable Mobility for Cities and Regions, ENDURANCE project and Regional Studies Association, Thessaloniki, Greece.
IL7: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2013, Μάρτιος 30). Ο ρόλος των εκπαιδευτών οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης [ΠΟΕΟ]). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών Οδήγησης, ΠΟΕΟ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL6: Ναλμπάντης, Δ. (2012, Μάρτιος 6). Η συστηματική προσέγγιση της οδικής ασφάλειας και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από το Δήμο Θεσσαλονίκης). Διάλεξη: 12 Επίκαιρα Θέματα Ιατρικής και Βιολογίας: Τροχαία: ατυχήματα ή εγκλήματα; Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL5: Ναλμπάντης, Δ. (2011, Νοέμβριος 21). Η συστηματική προσέγγιση της οδικής ασφάλειας και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από την Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής ΑΠΘ). Ενημερωτική Ομιλία: Ζητήματα Ιατρικής: «Τροχαία: Ατυχήματα ή Εγκλήματα;», Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL4: Ναλμπάντης, Δ. (2010, Οκτώβριος 13). Προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην αλυσίδα μεταφοράς (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ). 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Υγείας και Ασφάλειας για τους υπαλλήλους του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL3: Ναλμπάντης, Δ., & Νανιόπουλος, Α. (2007, Φεβρουάριος 22–23). Οδική ασφάλεια και νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης). Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του Δημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL2: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2007, Φεβρουάριος 22–23). Οδική ασφάλεια και ευάλωτοι χρήστες οδού (Προσκεκλημένη Ομιλία με πρόσκληση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης). Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών του Δημοσίου Τομέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης: Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακή Αγωγή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
IL1: Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2004, March 24–26). Traveler information provision in urban areas using conventional and advanced systems (Guest Lecture invited by DPPGIS2004). In Proceedings of the 4th International Conference DPPGIS2004, Prague, Czechia.

INDICATIVE NON-PEER REVIEWED PAPERS AND PRESENTATIONS

΅Ο23: Αγγελακάκης, Α., Θέμου, Μ., Καραγκούνη, Κ., Μιχαήλ, Α., Ναλμπάντης, Δ., Παπουτσής, Κ., & Σακελλαρίου, Ε. (2021, Απρίλιος). Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις εμπορευματικές μεταφορές. https://www.ses.gr/wp-content/uploads/2021/03/SES-RSC-LogisticsPositions_Mar2021-3.pdf
O22: Γενίτσαρης, Α., Ναλμπάντης, Δ., Αμπράση, Β., & Νανιόπουλος, Α. (2021). Η πανδημία της COVID-19: η πρόκληση της διαχείρισής της ως κρίση και η αξιοποίησή της ως ευκαιρία για τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μεταφορές. Στο Το ΑΠΘ γράφει ιστορία στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 (σσ. 424–449). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ. https://issuu.com/authresearchcomittee/docs/to_
O21: Νανιόπουλος, Α., Γενίτσαρης, Ε., Αμπράση, Β., & Ναλμπάντης Δ. (2020, Ιούνιος). Έκθεση συμπερασμάτων της Διαδικτυακής Εσπερίδας με θέμα «Κινητικότητα και Κορονοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;». Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς. https://tsrg.gr/wp-content/uploads/2020/07/cd661307fb789228e3acea1884230b30.pdf
O20: Νανιόπουλος, Α., Ναλμπάντης, Δ., & Γενίτσαρης, Ε. (2015, Δεκέμβριος 21). Φιλικές προς το περιβάλλον επιβατικές μεταφορικές υπηρεσίες σε πόλεις. Τελική Διάσκεψη έργου CUTS, Κέρκυρα, Ελλάδα.
O19: Ναλμπάντης, Δ. (2015, Δεκέμβριος 21). Μελέτη δρομολόγησης στόλου καθαρών λεωφορείων στην πόλη της Κέρκυρας. Τελική Διάσκεψη έργου CUTS, Κέρκυρα, Ελλάδα.
O18: Νανιόπουλος, Α., Τσαλής, & Ναλμπάντης, Δ. [συμβολή] (2014, Απρίλιος). Η προσβασιμότητα των ατόμων με δυσκολίες στη μετακίνηση, στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
O17: Ναλμπάντης, Δ., & Καραγιάννη, Ο. (2011, Ιούνιος 21). Συμπεράσματα ημερίδας. Ημερίδα: «Προσβασιμότητα κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων – Το νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του από την τοπική αυτοδιοίκηση», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. https://bit.ly/3dpZYRw 
O16: Ναλμπάντης, Δ. (2011, Ιούνιος 21). Γραφεία Προσβασιμότητας ΑμεΑ ΝΠΔΔ: η περίπτωση του ΑΠΘ. Ημερίδα: «Προσβασιμότητα κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων – Το νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του από την τοπική αυτοδιοίκηση», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. https://bit.ly/3JMsFEh
O15: Καλλέργης, Ν, & Ναλμπάντης, Δ. (2011, Μάρτιος 17). Ανάγκες συντήρησης σε Η/Μ εξοπλισμούς – αναβατόρια. 4ο Σεμινάριο PROSPELASIS: «Συντήρηση και διαχείριση παρεμβάσεων βελτίωσης προσβασιμότητας», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
O14: Naniοpoulos, A., Antonopoulos, C., Karadedos, G., Polychroniou, I., Tsalis, P., Genitsaris, E., Nalmpantis, D., & Palantzas, G. (2011). Α Handbook of basic principles for the realization of accessibility improvement in Monumental spaces.\ (PROSPELASIS Handbook).
O13: Ναλμπάντης, Δ., & Παπανικολάου Ε. (2010, Σεπτέμβριος 30). Μια επισκόπηση των διαφόρων ομάδων ανθρώπων με δυσκολίες στη μετακίνηση και αντίληψη και τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αλυσίδα μετακίνησης. 1ο Σεμινάριο PROSPELASIS: «Κατάλληλη συμπεριφορά των εργαζομένων σε Μνημεία», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
O12: Nalmpantis, D. (2009, October 9). Accessibility culture evolution in tourism. International MEDRA Symposium, Mersin, Turkey.
O11: Nalmpantis, D. (2009, October 7–8). Accessibility culture evolution in education: The ACTUS findings. International ACTUS Symposium, Mersin, Turkey.
O10: Nalmpantis, D. (2009, June 22). Examination of historical evolution of the culture concerning disability, accessibility and tourism. 3rd International MEDRA Seminar: “Accessible tourism: obstacles, solutions and good practices”, Drama, Greece.
O9: Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2009, April 9). Policy and actions of the Aristotle University of Thessaloniki for students and employees with disabilities. 2nd International ACTUS Seminar, Mersin, Turkey.
O8: Παπούλιας, Ι. & Ναλμπάντης, Δ. (2008, Νοέμβριος 11). Το Γραφείο Προσβασιμότητας ΑμεΑ του ΑΠΘ. Στόχοι, δραστηριότητες, επιτεύγματα, προοπτικές. 1o Διεθνές Σεμινάριο ACTUS: «Προσβασιμότητα της πόλης και του Πανεπιστημίου. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
O7: Ναλμπάντης, Δ. (2005). Εφαρμογές τηλεματικής στις αστικές μεταφορές μητροπολιτικών περιοχών. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. 6ο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Έργο ΑΔΗΡΙΤΟ), Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος, Ελλάδα.
O6: Ναλμπάντης, Δ. (2003–2004). Αποτελέσματα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 4η Διάλεξη 1ου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδήγησης (Έργο ΑΔΗΡΙΤΟ), Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος, Ελλάδα.
O5: Ναλμπάντης, Δ., & Τσιούτρας, Α. (2003–2004). Χρηστικότητα νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών. 3η Διάλεξη 1ου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδήγησης (Έργο ΑΔΗΡΙΤΟ), Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος, Ελλάδα.
O4: Ναλμπάντης, Δ. (2003–2004). Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης στην αγορά εκπαιδευτικών προσομοιωτών οδήγησης. 2η Διάλεξη 1ου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδήγησης (Έργο ΑΔΗΡΙΤΟ), Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος, Ελλάδα.
O3: Ναλμπάντης, Δ., & Τσιούτρας, Α. (2003–2004). Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης στην αγορά λογισμικού εκπαίδευσης οδήγησης. 1η Διάλεξη 1ου Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδήγησης (Έργο ΑΔΗΡΙΤΟ), Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βόλος, Ελλάδα.
O2: Ζουρνά, Μ., Κονιόρδος, Β., Ναλμπάντης, Δ., Νανιόπουλος, Α., Παλάντζας, Γ., Παπαδόπουλος, Κ., & Τόσκας, Ι. (2003, Μάιος 9). Ελεύθερες διαδρομές για όλους στη Θεσσαλονίκη (Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ). Στα Πρακτικά της Ημερίδας «Μετακίνηση, Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες – Σχεδιασμός για Όλους» (σσ. 57–62), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. https://bit.ly/3vYp4xc 
O1: Νανιόπουλος, Α., & Ναλμπάντης, Δ. (2001, Απρίλιος 27). Εξέταση της δυνατότητας επέκτασης του συστήματος και σε άλλες αστικές περιοχές με προτεραιότητα τη Θεσσαλονίκη. Ημερίδα: Κινητικότητα στην Αθήνα και εντός αστικών συγκροτημάτων (Έργο ΚΑΘΕΝΑΣ), Ίλιον, Ελλάδα.
POSTAL ADDRESS
CONTACT DETAILS
Aristotle University of Thessaloniki

c/o Dimitrios Nalmpantis            PO Box 452, 541 24 Thessaloniki, Greece

dnalba(at)civil.auth.gr
+30 2310 (99)5811
Dimitrios.Nalmpantis